Menu
Nordsjællands Fjernstyrings Klub

Kalender

Maj 2022


Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Modelflyvningens dag

Søndag 22. maj kl. 10:00 - 17:00
NFK flyvepladsen, Langstrup Mose, Fredensborg

Kontakt Preben Juel Andersen.

Den 22. Maj er det igen Modelflyvningens Dag. Vi har igen år valgt at bakke stille og roligt op omkrimg initiativet, dvs. at dagen afvikles som en almindelig flyvedag, dog med udvidet flyvetid da det er en helligdag.

Fri flyvning fra kl. 10:00-17:00 for alle NFK godkendte flytyper ( Ingen restrkitioner omkring motor / svæve flyvning; men oplæg til at alle hygger sig sammen, ligesom vi plejer ) 

Vi sender en smule presse invitaion til lokal aviserne i samarbejde med Modelflyvning Danmark, og håber at se lidt gæster på pladsen; men der fra klubbens side ikke planlagt mad, skoleflyvning eller lign. som tidligere. 

Så kom og hyg i det forhåbentligt gode vejr, og tag nogle flotte fly med, så vores gæster får noget at kigge på.

Generalforsamling 2022

Tirsdag 17. maj kl. 19:00
NFK flyvepladsen, Langstrup Mose, Fredensborg

Kontakt Preben Juel Andersen.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. (bilag)
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. (bilag)
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. (bilag)
 5. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår at kontingent fortsætter uforandret med 800 kr. helårligt for seniorer, 400 kr. helårligt for juniorer og 200 kr. helårligt for passive medlemmer.
 6. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afvikling.
 7. Ændringsforslag til Vedtægt § 8: Generalforsamlingen flyttes til maj (bilag)
 8. Valg af Kasserer i henhold til § 12:
  Simon Osther, er villig til genvalg.
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er i henhold til § 12:
  Næstformand Anders Borup Johansen, er villig til genvalg.
  Sekretær Steen R. Jensen, er villig til genvalg.
  Christian Rasmussen udtræder af bestyrelsen.
  Bestyrelsen ønsker som erstatning Marc Risvang.
 10. Godkendelse til anskaffelse af robot klipper. § 14
 11. Valg af 2 revisorer i henhold til § 15:
  Gunnar Hagedorn er villige til at modtage genvalg.
  Helge Andersen er villige til at modtage genvalg.
 12. Eventuelt

Bilagene kan findes i arkivet på medlemssiden.

Arbejdsweekend - aflyst

Søndag 1. maj
NFK flyvepladsen, Langstrup Mose, Fredensborg

Kontakt Gunnar Hagedorn.

Søndagens arbejde er aflyxt


Funktionalitet opdateret 24/4-2020
Copyright © 1999-2022 by NFK, Nordsjællands Fjernstyringsklub.
All rights reserved.