Januar

Januar

Indendørsflyvning

Søndag 6. oktober til søndag 29. marts kl. 14:30 - 17:30
Fredensborg Skole Vilhelmsro, Humlebækvej 10, Fredensborg
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Per Ingerslev Larsen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning - aflyst

Søndag 9. februar kl. 14:30 - 17:30
Fredensborg Skole Vilhelmsro, Humlebækvej 10, Fredensborg
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Per Ingerslev Larsen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning - aflyst

Søndag 16. februar kl. 14:30 - 17:30
Fredensborg Skole Vilhelmsro, Humlebækvej 10, Fredensborg
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Per Ingerslev Larsen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning

Søndag 6. oktober til søndag 29. marts kl. 14:30 - 17:30
Fredensborg Skole Vilhelmsro, Humlebækvej 10, Fredensborg
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Per Ingerslev Larsen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Byggeaften

Mandag 7. oktober til mandag 23. marts kl. 18:00 - 22:00
Baunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Preben Juel Andersen

Der bygges ikke i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Byggegruppen.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Byggeaften - aflyst

Mandag 10. februar kl. 18:00 - 22:00
Baunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Preben Juel Andersen

Der bygges ikke i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Byggegruppen.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Byggeaften

Mandag 7. oktober til mandag 23. marts kl. 18:00 - 22:00
Baunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Preben Juel Andersen

Der bygges ikke i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Byggegruppen.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Byggeaften

Mandag 7. oktober til mandag 23. marts kl. 18:00 - 22:00
Baunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Preben Juel Andersen

Der bygges ikke i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Byggegruppen.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning - aflyst

Fredag 14. februar kl. 19:00 - 23:00
Langebjerg Hallen, Langebjergvej 403, Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Sven Møller Andersen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning

Fredag 4. oktober til fredag 27. marts kl. 19:00 - 23:00
Langebjerg Hallen, Langebjergvej 403, Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Sven Møller Andersen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning

Fredag 4. oktober til fredag 27. marts kl. 19:00 - 23:00
Langebjerg Hallen, Langebjergvej 403, Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Sven Møller Andersen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Indendørsflyvning

Fredag 4. oktober til fredag 27. marts kl. 19:00 - 23:00
Langebjerg Hallen, Langebjergvej 403, Humlebæk
Arrangørens kontakt
NFK kontakt Sven Møller Andersen

Der er ingen indendørsflyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage

Svævegruppemøde

Tirsdag 4. februar kl. 19:00 - 22:00
Fælleshuset, Ellesvinget 99, 2950 Vedbæk

Kontakt Claus Tønnesen.
12 tilmeldte.
Tilmelding lukket (21. januar - 2. februar)

Vært: Niels Sund Nielsen

Ønsker du at deltage i spisningen er prisen 40 kroner, men det er absolut frivilligt.. spiser du hjemmefra eller kommer senere er det naturligvis OK.
Husk tilmelding, lettest via hjemmesiden.

Foreløbig agenda
- NFK nyheder (bestyrelse, plads, generelt)
- Kommende møder, datoer og værter - der skal findes en vært til marts mødet.
- CAD tegning og denne gang erfaringer med CNC fræsning
- Spørgsmål
- Hyggeligt samvær som altid

Generalforsamling

Tirsdag 11. februar kl. 19:00 - 22:00
Humlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 Humlebæk

Kontakt Preben Juel Andersen.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår at kontingent fortsætter uforandret med 800 kr. helårligt for seniorer, 400 kr. helårligt for juniorer og 200 kr. helårligt for passive medlemmer.
 6. Vedtægtsændring § 6: Kontingent betaling
 7. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt
  skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afvikling.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er i henhold til § 12:
  Kasserer Simon Osther
  Næstformand Anders Borup Johansen
  Sekretær Steen R. Jensen
  Alle er villige til genvalg.
 9. Valg af 2 revisorer i henhold til § 15
  Gunnar Hagedorn og Helge Andersen er villige til at modtage genvalg.
 10. Eventuelt

Indkaldelse og bilag kan findes i arkivet på medlemssiderne.

Kalender er sidst opdateret 21. januar 2020 18:01
Funktionalitet opdateret 22. januar 2020 10:42

NFK logo

Copyright © 1999-2020 by NFK, Nordsjællands Fjernstyringsklub.
All rights reserved.