Menu
Nordsjællands Fjernstyrings Klub

F5J

01-04-2017


Den nye hastigt voksende trend inden for termikflyvning er F5J. Det er en spændende afløser for almindelig termikflyvning, når man flyver sammen med andre.

F5J er en international betegnelse for Thermal Duration Gliders With Electric Motor And Altimeter/Motor Run Timer. Dvs. et svævefly med elmotor. Der er ganske få regler omkring valg af fly, hvilket betyder, at rigtig mange forskellige modeller kan anvendes. Klubben vejleder gerne med valg af model. Den officielle F5J-klasse har ingen begrænsninger på motor eller batteri, og kan derfor flyves med alle slags el-svævere, der overholder følgende krav:

  • Max spændvidde: 4m
  • Max vægt: 5kg
  • Max overflade: 150dm2
  • Planbelastning: 12 til 75g/dm2

F5J-regelsættet
Man flyver flere personer samtidig. En flyvning belønnes på tre punkter: Starten, termikflyvningen og landingen. Til konkurrencer flyves med en lille ”logger”. Kan eventuelt lånes af klubben.

Starten:
I en F5J-model skal der være en logger, som sikrer at motoren maksimalt kan køre i 30 sekunder, og kun kan startes én gang pr. flyvning. Loggeren registrerer automatisk den største højde fra motoren blev startet til 10 sekunder efter motoren blev slukket, og denne højde bruges til beregning af point. Jo lavere højde motoren stoppes, jo flere point.

Termikflyvningen:
Her flyves efter termik, og efterfølges af en landing indenfor 10 minutter. 10 minutter giver max. point.

Landingen:
Hver pilot har sit eget landingsmærke. Her gives point efter hvor tæt man er på landingsmærket.

Samlet score:
Den samlede score for en flyvning udregnes derfor på følgende måde:

  • Så lav starthøjde som mulig.
  • Samlet flyvetid
  • Landing

Er du interesseret i at høre nærmere, så kontakt klubben. Vi samarbejder med andre klubber og vil gerne hjælpe dig i gang med denne form for svæveflyvning. Du kan altid træne og flyve med din F5J-model hos os, samt deltage i klubbens flyvninger.

Søgning på YouTube: F5J competition


Svæve discipliner

Forskellige F5J modeller:


Funktionalitet opdateret 5/12-2022
Copyright © 1999-2024 by NFK, Nordsjællands Fjernstyringsklub.
All rights reserved.