Back

Aktivitets Kalenderen
Hver uge (i vinterhalvåret)
Søndag 14:30-17:30 Indendørsflyvning
Sted: Fredensborg Skole Vilhemsro, Humlebækvej 10, Fredensborg
Kontakt: Per Ingerslev Larsen
Til og med: Søndag den 29. april
Mandag 18:00-22:00 Byggemøde
Sted: Baunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk
Kontakt: Preben Juel Andersen
Til og med: Mandag den 19. marts
Fredag 20:00-23:00 Indendørsflyvning
Sted: Langebjerg Hallen, Langebjergvej 401, Humlebæk
Kontakt: Sven Møller Andersen
Til og med: Fredag den 23. marts
NoteHold dig orienteret om evt. aflysninger og omlægninger ved at tilmelde dig maillisten på medlemssiderne.
File Dato Time Begivenhed Status Sted Pris Kontakt Deadline Antal Pladser Beskrivelse
Tirsdag
13/02 2018
19:00-22:00SvævegruppemødeOKFælleshuset, Ellesvinget 99, 2950 Vedbæk40 kr.Claus TønnesenVært: Steen Svane
Beløbet dækker forplejning (Kaffe, brød m.v.)

Vi skal på termik skolebænken, både på dette og det efterfølgende møde.
Paul Naton tegner og fortæller i 2 * 1 time i hans "Thermal Soaring Master Class" videoer.
Du kan få en forsmag på YouTube.

Derudover vil der også være de faste punkter

 • Siden sidst
 • Nyt fra bestyrelsen
 • Mødedatoer, emner og værter for møder 2018
 • Løst og fast, tag gerne grej og spørgsmål med
 • <
Søndag
18/02 2018
14:30-17:30IndendørsflyvningAFLYSTFredensborg Skole Vilhemsro, Humlebækvej 10, FredensborgPer Ingerslev LarsenIngen flyvning i skoleferier.
Tirsdag
20/02 2018
19:00-22:00GeneralforsamlingOKBirkerød Bibliotek, Lille Sal, Stationsvej 38, 3460 BirkerødPreben Juel AndersenDagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår at kontingent fortsætter uforandret med 400 kr. halvårligt for seniorer, 200 kr. halvårligt for juniorer og 200 kr. helårligt for passive medlemmer.
 6. Bestyrelsens forslag til ændring af tilskudsregler for deltagelse i stævner
 7. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afvikling.
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er i henhold til § 12:
  Kasserer Simon Osther og Næstformand Anders Borup Johansen som begge er villige til genvalg.
  Gunnar Houborg ønsker af private grunde at udtræde, men vil gerne fortsætte som suppleant.
  Bestyrelsen foreslår Steen R. Jensen som erstatning.
 9. Valg af 2 revisorer i henhold til § 15
  Gunnar Hagedorn og Helge Andersen er villige til at modtage genvalg
 10. Eventuelt
 11. <
Kalenderblad
Mandag
19/03 2018
18:00-22:00Byggemøde - afslutningOKBaunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 HumlebækPreben Juel AndersenIngen møder i skoleferierne.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Byggegruppen.

NB: Ingen aktivitet følgende dage
 • 16. oktober
 • 25. december
 • 1. januar
 • 12. februar
 • <
Kalenderblad
Tirsdag
20/03 2018
19:00-22:00SvævegruppemødeOKFælleshuset, Ellesvinget 99, 2950 Vedbæk40 kr.Claus TønnesenVært: Claus Tønnesen
Beløbet dækker forplejning (Kaffe, brød m.v.)
Kalenderblad
Fredag
23/03 2018
20:00-23:00Indendørsflyvning - afslutningOKLangebjerg Hallen, Langebjergvej 401, HumlebækSven Møller AndersenIngen flyvning i skoleferierne.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage
 • 20. oktober
 • 22. december
 • 29. december
 • 16. februar
 • <
Kalenderblad
Søndag
15/04 2018
StanderhejsningOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenDetaljer kommer senere 
Kalenderblad
Lørdag
28/04 2018
09:00-17:00ArbejdsdagOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenKlargøring af pladsen til sommerens strabadser.
Detaljer følger senere.
Kalenderblad
Søndag
29/04 2018
14:30-17:30Indendørsflyvning - afslutningOKFredensborg Skole Vilhemsro, Humlebækvej 10, FredensborgPer Ingerslev LarsenIngen flyvning i skoleferier.

NB: Ingen aktivitet følgende dage
 • 15. oktober
 • 24. december
 • 31. december
 • 14. januar
 • 18. februar
 • <
Kalenderblad
Torsdag
10/05 2018Søndag
13/05 2018
10:00Store SvæveweekendOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgClaus TønnesenNFK inviterer traditionen tro til 'Store Svæveweekend' på vor dejlige plads i Langstrup Mose.

Igen i år tager vi alle fire dage i brug, dvs. fra Kr.Himmelfartsdag om torsdagen til og med søndagen.

Alle former for svæveflyvning opfordres til at komme, vi har dog stadig ikke en skrænt på pladsen.

Der vil være gummitov og spil til rådighed, slæbefly til små og store svævere, ladeskinne til el-svæverne og fint græs til DLG'erne.
Der er således fri flyvning og termik til alle, 4 dage i træk, briefing hver dag kl.10:00.

Der vil blive afholdt en officiel F5J konkurrence om fredagen (reservedag lørdag).
Pladsen er så stor, at vi kan inddele den i flere områder, således af F5J-flyvere kan afvikle konkurrencen samtidig med øvrige svæveaktiviteter.
Skulle du have lyst til at deltage, så medtag en termiksvæver og vær med til at prøve denne fremadstormende trend. Den er både sjov og social.

Der er mulighed for at campere, ikke luksus versionen, men med toilet og nu med strøm døgnet rundt. Drikkevand kan afhentes på den nærliggende gård. Morgenmad kan forudbestilles og der grilles pølser til frokost. Hver aften tændes fællesgrillen til "bring your own cow", langbordene i det store telt står klar.

Med andre ord - der er lagt op til endnu en herlig laaang svæveweekend hos NFK.

Der vil blive opkrævet et overnatnings gebyr på 35kr pr. enhed (campingvogn/telt) pr. nat.

Kommer du?
Giv gerne en melding (til kontakt eller på Modelflyvning.dk's forum) hvis du planlægger at komme.

Vel mødt i mosen!
NFK

Kalenderblad
Fredag
11/05 2018
10:00-18:00F5J konkurrence (del af Store Svæveweekend)OKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgLennart HeldorfDer afholden officiel F5J konkurrence i forbindelse med NFK's 'Store Svæveweekend'.
Reservedag lørdag 12. maj.

Nærmere information og indbydelse kommer senere.

Ønsker du mere information om konkurrencen så kontakt Lennart Heldorf.

Sidste frist for tilmelding 8. maj 2018.

Kalenderblad
Lørdag
26/05 2018Søndag
27/05 2018
F3A Kunstflyvnings konkurrenceOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenDetaljer følger senere

 

Kalenderblad
Søndag
10/06 2018
Mosedagen 2018OKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenDetaljer følger senere

 

Kalenderblad
Søndag
05/08 2018
NFKs 50 års jubilæum - Åbent husOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenDetaljer kommer senere.
Kalenderblad
Fredag
17/08 2018Lørdag
18/08 2018
F5B Eurotour konkurrenceOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgJoachim Bo JensenDetaljer følger senere 
Kalenderblad
Lørdag
08/09 2018
KlubmesterskabOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenDetaljer følger senere.
Kalenderblad
Lørdag
06/10 2018
NFKs 50års JubilæumsfestOKp.t. ukendtPreben Juel AndersenDetaljer kommer senere.

Kalenderen er sidst opdateret den 01/02-2018 11:56:37