Back

Aktivitets Kalenderen
Hver uge (i vinterhalvåret)
Søndag 14:30-17:30 Indendørsflyvning
Sted: Fredensborg Skole Vilhemsro, Humlebækvej 10, Fredensborg
Kontakt: Per Ingerslev Larsen
Til og med: Søndag den 14. april
Mandag 18:00-22:00 Byggeaften
Sted: Baunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk
Kontakt: Preben Juel Andersen
Til og med: Mandag den 18. marts
Fredag 20:00-23:00 Indendørsflyvning
Sted: Langebjerg Hallen, Langebjergvej 401, Humlebæk
Kontakt: Sven Møller Andersen
Til og med: Fredag den 12. april
NoteHold dig orienteret om evt. aflysninger og omlægninger ved at tilmelde dig maillisten på medlemssiderne.
TilmeldTilmeld
File Dato Time Begivenhed Status Sted Pris Kontakt Deadline Antal Pladser Beskrivelse
Lørdag
09/02 2019
14:00-19:00Indendørsflyvning i HelsingehallenOKHelsingehallen, Idrætsvej 21, 3200 HelsingeJens Vagn NielsenModelflyveklubben Nordkysten indbyder til indendørsflyvning i Helsingehallen.

Se hallen på YouTube

Lørdag
16/02 2019
14:00-19:00Indendørsflyvning i HelsingehallenOKHelsingehallen, Idrætsvej 21, 3200 HelsingeJens Vagn NielsenModelflyveklubben Nordkysten indbyder til indendørsflyvning i Helsingehallen. 

Se hallen på YouTube

Tirsdag
19/02 2019
19:00-22:00GeneralforsamlingOKHumlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 HumlebækPreben Juel AndersenBemærk - Det er på Humlebæk Bibliotek

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  (Revideret regnskab i arkivet)
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
  (i arkivet)
 5. Fastsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår at kontingent fortsætter
  uforandret med 400 kr. halvårligt for seniorer, 200 kr. halvårligt for juniorer
  og 200 kr. helårligt for passive medlemmer.
 6. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt
  skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afvikling.
 7. Valg af formand i henhold til § 12
  Preben Juel Andersen, er villig til genvalg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er i henhold til § 12:
  Arne Wissum, ønsker ikke genvalg,
  Steen Schaffelitzky, ønsker ikke genvalg
 9. Bestyrelse foreslår som erstatning følgende
  Christian Rasmussen og Preben Bo Hansen
 10. Valg af 2 revisorer i henhold til § 15
  Gunnar Hagedorn er villige til at modtage genvalg. Helge Andersen er villige til at modtage genvalg.
 11. Eventuelt
 12. <
Kalenderblad
Torsdag
21/02 2019
19:00Dronegruppemøde - opstartOKHumlebæk Bibliotek, Humlebæk Center 40, 3050 HumlebækPreben Boe HansenPreben Boe Hansen vil forsøge at få startet en interessegruppe med droner.

Formålet med gruppen er at udveksle og samle viden og erfaring i gruppen indenfor alle felter af droneflyvningen. Hyggedroner, racerdroner, FPV-racere, droner til foto o.s.v.

Forslag til aftenens emner:
 • Overholdelse af sikkerhedsregler og ønsker til pladsreglerne, herunder de regler der gælder for droner.
 • Fremme ønsker om muligheder og indretning på flyvepladsen.
 • Fremkomme med øvelser der fremmer flyvefærdigheder, anvendelse af de forskellige muligheder med droner.
 • Deling af erfaringer med flyvning.
 • Vidensdeling på områder som fotografering – videooptagelser samt redigering af materiale.
 • Fotokurser – videokurser.
 • Opsætning af styringer til diverse formål.
 • FPV-race.
 • Erfaringer med indkøb af diverse udstyr.
Vel mødt!
Kalenderblad
Tirsdag
26/02 2019
19:00-22:00SvævegruppemødeOKFælleshuset, Ellesvinget 99, 2950 Vedbæk40 kr.Claus Tønnesen24. februarVært: Preben Søgaard
Beløbet dækker forplejning (Kaffe, brød m.v.)

Aftenens emner

 • Opgaver/bemanding til Store Svæveweekend, NEP gennemgår aktivitets og bemandingsplanen
 • Nyt om F5J konkurrencen?
 • Projekt slæbefly?
 • Opsætning af model i sender, kort gennemgang af principper og forudsætninger, derefter hands on, medbring sender og model   
 • Modelstativ, der er summet videre på designet, måske første prototype klar
 • Elektronik hjørnet, tyngdepunkts måler og vægt, vinkel målere.
 • 3D print, tidsfordriv eller brugbart?
 • Hyggeligt samvær som altid, hvis der bliver tid ;-)

 

Kalenderblad
Mandag
18/03 2019
18:00-22:00Byggeaften - sæsonafslutningOKBaunebjergskolen, Sløjdlokalet, Baunebjergvej 401, 3050 HumlebækPreben Juel AndersenSidste byggeaften i denne sæson.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Byggegruppen.

Kalenderblad
Tirsdag
26/03 2019
19:00-22:00SvævegruppemødeOKFælleshuset, Ellesvinget 99, 2950 Vedbæk40 kr.Claus TønnesenVært: Gunnar Hagedorn
Beløbet dækker forplejning (Kaffe, brød m.v.)
Kalenderblad
Lørdag
06/04 2019
StanderhejsningOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenNærmer følger senere.
Kalenderblad
Fredag
12/04 2019
20:00-23:00Indendørsflyvning - sæsonafslutningOKLangebjerg Hallen, Langebjergvej 401, HumlebækSven Møller Andersen Sidste indendørsflyvning i Langebjerghallen for denne sæson.
Kalenderblad
Søndag
14/04 2019
14:30-17:30Indendørsflyvning - afslutningOKFredensborg Skole Vilhelmsro, Humlebækvej 10, FredensborgPer Ingerslev LarsenDer er ingen flyvning i skoleferier og på skolefridage.

Du kan med fordel tilmelde dig maillisten Indendørsflyvning.

NB: Ingen aktivitet følgende dage
 • 21. oktober
 • 23. december
 • 30. december
 • 17. februar
 • <
Kalenderblad
Søndag
26/05 2019
Modelflyvningens dagOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenDetaljer følger senere.
Kalenderblad
Torsdag
30/05 2019Søndag
02/06 2019
Store SvæveweekendOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgNiels Erik PedersenDetaljer følger senere. 
Kalenderblad
Lørdag
01/06 2019Søndag
02/06 2019
09:00-17:00F5J konkurrenceOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgHans Møller Andersen19. majDagens program:
09:00  Pilotregistrering
10:00  Briefing og kort gennemgang af regler
10:40  Første start
13:00  Frokost
13:30  Flyvning genoptages
17:00  Sidste flyvning

Der flyves efter FAI regler i en samlet F5J-klasse og resultaterne vil indgå i DM's samlede pointberegning for 2019.

Søndag 2. juni er reservedag.

Tilmelding senest 19/5 til Martin Elkjær (martin@elkjaer-it.dk)
Ved tilmelding skal anføres: Navn, adresse, mobil, mail, klub, frekvens, model/modeller, camping/ikke camping og evt. ønske om lån af datalogger. Startgebyr kr. 30 betales på dagen.

Der er mulighed for at campere
Der er toilet og strøm hele døgnet. Du kan campere allerede fra torsdag morgen sammen med andre deltagere i Store Svæve arrangementet (hvor du selvfølgelig også er velkommen til at deltage).
Drikkevand kan hentes på nærliggende gård.
Overnatningsgebyr på 40 kr. pr. campingvogn/telt til el-udgift, som betales på dagen. Hvis du kommer med campingvogn, så skal det opgives ved din tilmelding, så lægger vi strøm ud på parkeringspladsen. Grillen tændes til frokost. Medtag selv grill-varer.

Lån af logger
Vi regner med at låne fire loggere af MDK.
Giv besked på din tilmelding, hvis du mangler en logger.

Ønsker du mere information om F5J- konkurrencen, kan du skrive til lennart.heldorf@gmail.com eller ringe til Lennart på 4025 1001.

Kalenderblad
Onsdag
05/06 2019
Fars Dag, Teknisk MuseumOKDanmarks Tekniske Museum, Fabriksvej 25, 3000 HelsingørPreben Juel AndersenDetaljer følger senere
Kalenderblad
Søndag
16/06 2019
Oplevelsesdag i mosenOKNFK flyvepladsen, Langstrup Mose, FredensborgPreben Juel AndersenNærmere detaljer følger.

Kalenderen er sidst opdateret den 15-02-2019 17:57