Menu
Nordsjællands Fjernstyrings Klub

Kalender

Juni 2021


Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30

Generalforsamling

Mandag 28. juni kl. 19:00
NFK flyvepladsen, Langstrup Mose, Fredensborg

Kontakt Preben Juel Andersen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.
 5. astsættelse af kontingent - bestyrelsen foreslår at kontingent fortsætter uforandret med 800 kr. helårligt for seniorer, 400 kr. helårligt for juniorer og 200 kr. helårligt for passive medlemmer.
 6. Behandling af indkomne forslag:
  Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afvikling.
 7. Valg af formand i henhold til § 12:
  Preben Juel Andersen, er villig til genvalg
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er i henhold til § 12:
  Christian Rasmussen er villig til genvalg
  Preben Bo Hansen er villig til genvalg
  Claus Tønnesen ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 2 revisorer i henhold til § 15:
  Gunnar Hagedorn er villig til at modtage genvalg
  Helge Andersen er villig til at modtage genvalg.
 10. Eventuelt

Funktionalitet opdateret 24/4-2020
Copyright © 1999-2021 by NFK, Nordsjællands Fjernstyringsklub.
All rights reserved.